afbreuk

afbreuk
{{afbreuk}}{{/term}}
voorbeelden:
¶   iemand afbreuk doen do someone harm
     afbreuk doen aan harm, damage
     het doet een beetje afbreuk aan het geheel it does spoil the effect somewhat

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”